museumplus

MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA: documentació i catalogació de patrimoni industrial, científic i tecnològic

Tasques de documentació, inventariatge i catalogació d’objectes de tipologia industrial a tarvés de l'Àrea de Conservació i Restauració del mNactec, així com tota la seva documentació en el sistema de gestió de dades museogràfiques MuseumPlus (versió actualitzada 2.0). Projecte de conservació i documentació dels objectes de les reserves del Museu, des del registre d'objectes, documentació gràfica i bibliogràfica i conservació preventiva, passant per tota la seva docuemntació informàtica a través del programa MuseumPlus.

Localització: 
Terrassa
Any d'intervenció: 
2010, 2011 i actualitat

MUSEU NACIONAL DE LA CIENCIA I DE LA TECNICA DE CATALUNYA: restauració d'un conjunt de material informàtic

Restauració d’un seguit de diferents materials industrials de caire informàtic propietat del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNactec) per a l’exposició monogràfica “L’enigma de l’ordinador”, així com tota la seva documentació en el sistema de gestió de dades museogràfiques Museumplus.

Restauració de material industrial de tipus informàtic
Matèria-tècnica: 
Metalls - plàstics
Datació: 
Segle XX
Localització: 
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa
Any d'intervenció: 
2010
Subscribe to RSS - museumplus