Publicacions

Butlletí Rescat

Article publicat al maig de 2012 conjuntament amb els restauradors David Silvestre i Laia Roca per al butlletí RESCAT, una publicació periòdica digital de caràcter científic per el qual el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) difón els seus treballs de restauració i conservació.

Vegeu pdf adjunt (pàg. 9-16)

Monument dedicat a Alfons Sala

Article publicat al Diari de Terrassa el dia 5 d'abril de 2012 a través del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa (CEHT). El text tracta la figura del personatge d'Alfons Sala i del monument a la seva figura que es va construir a Terrassa l'any 1950 de mà de l'escultor i col.leccionista d'art Frederic Marés.

Veure pdf adjunt

Diorama dels pastors de Ripoll

Article publicat en la Memòria d'activitats 2003-2010 editada pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya al març de 2012. Publicació conjunta amb la restauradora Laia Roca.

Veure article (pàgines 30-34)

Treball publicat l'any 2010 a la web del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, a l'Àrea de Pintura sobre tela.

Veure article

revista Unicum

Article publicat el maig de 2010 en el número 9 de la revista UNICUM editada per l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Publicació conjunta amb la restauradora Rosa Martínez.

Veure article