MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT: restauració d'una pintura sobre tela

La restauració d'aquesta pintura sobre tela procedent del Monestir de Sant Benet de Montserrat i que porta el títol de "Retrat de Rosa Aguiló", es va dur a terme a les instal.lacions del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), concretament a l'Àrea de pintura sobre tela dirigida per Maite Toneu. La intervenció es va realitzar juntament amb la restauradora Nadir López.

La tela, formada per fibres de lli, presentava evidents problemes de suport en forma d'estrips, forats i arrugues en els angles. Aquestes degradacions del suport havia comportat també pèrdues de policromia en zones puntuals. D'altra banda, les capes de superfície presentaven una quantitat elevada de brutícia acumulada per tota la superfície i especialment pel revers del quadre, entre el marc i el bastidor. L'estat deficient del vernís produia un engroguiment generalitzat en la superfície pictòrica a causa del seu procés d'oxidació.

Entre els diferents processos d'intervenció cal destacar una primera fase de consolidació del suport mitjançant el laboriós procés de microcirurgia tèxtil amb el sistema d'adhesió fil a fil. Aquesta tècnica proposada pel professor W.Heiber en la dècada dels 80, ha permès en aquesta obra retornar les característiques estructurals del suport, recuperant el tramat original del teixit i alhora unes tensions i forces similars a la resta de l’obra.  Seguint uns criteris de mínima intervenció s'ha evitat així l’ús dels pedaços o entelats tradicionals que podrien alterar la lectura original i que amb excessos d’adhesiu podrien comportar en un futur l’aparició de problemàtiques diverses a l’obra en forma de tensions o de marques per l'anvers. Aquest procés s'ha dut a terme amb un adhesiu a base de cola animal com és la cola d'esturió i midó de blat i, amb l'ajuda de l'instrumental tècnic adequat format per tisores d'oftalmòleg, pinces de rellotger, sondes de dentista, microsoldador i lupa binocular.

Finalitzada aquesta primera fase, s'ha procedit a realitzar les proves de neteja necessàries per tal de determinar els productes més adequats, inocus i menys agressius per a l'obra. D'aquesta manera hem aplicat l'anomentat test o protocol de neteja aquosa elaborat pel científic italià  P.Cremonesi a base de solucions tamponades. Les proves van determinar actuar amb una solució tampó (búffer) de pH5’5- 4 (amb quelant fort) gelificada per a tenir un bon control del producte i evitar un excés de penetració a l’estrat pictòric (aplicació del gel: entre 10 i 12 minuts).

Pel que fa a l'estucat de les llacunes s'ha buscat la utilització d'un estuc que seguís uns paràmetres adequats en referència al volum de concentració de pigment (PVC). Finalment, després d'un seguit de proves s'ha optat per un estuc orgànic a base de cola de conill en gra (proporció 1/9) amb carbonat càlcic: 13 ml de cola + 18 gr. de càrrega, obtenint un PVC del 82%.

Les condicions generals de les pèrdues de policromia han determinat seguir un criteri de reintegració no discernible de l'original.

Finalment, destacar també la protecció del revers que s'ha efectuat en l'obra per tal d'evitar de nou la penetració de brutícia i partícules al revers del quadre i alhora evitar les possibles fonts d'humitat en el teixit. Aquesta protecció s'ha realitzat amb tela inífoga tybek® adherida amb cinta de velcro per permetre el control de l'obra sempre que sigui necessari.

Títol: 
"Retrat de Rosa Aguiló", co-fundadora del Monestir de Sant Benet de Montserrat
Matèria-tècnica: 
Pintura a l'oli sobre tela de lli
Autor: 
Desconegut
Datació: 
Últim quart del segle XIX
Localització: 
Monestir de Sant Benet de Montserrat (Monistrol de Montserrat)
Any d'intervenció: 
2011
Mides: 
Quadre: 152 x 106’5 cm / Marc: 177 x 131 cm