Restauració d'un quadre del pintor Lorenzo MASRIERA: consolidació d'un estrip

Restauració d'una pintura sobre tela obra del pintor català Lorenzo Masriera datat l'any 1880, pertanyent a la família de pintors i joiers Masriera.

L'obra es tracta d'una pintura a l'oli sobre tela de lli on s'hi representa una natura morta. La pintura havia patit un cop accidental que havia originat un estrip en forma de set amb unes mides de 12 x 6 cm en la part superior del quadre. La tela, que presentava intervencions anteriors en forma de petits pedaços en el revers, estava firmada i datada en grabat en l'angle inferior dret.

La intervenció s'ha centrat exclusivament en la consolidació de l'estrip mitjançant la tècnica de la microcirurgia textil amb adhesió de fil a fil. En primer lloc s'ha deixat aplanar la zona de l'estrip amb pesos per tal d'eliminar les deformacions originades pel cop. Tot seguit, s'ha reconstruit el tramat original del teixit tafetà (1:1) amb l'adhesió de cola d'esturió i midó de blat seguint la tècnica de W.Heiber, utilitzant un microsoldador per a la soldadura de fils. S'han agafat fils originals de les zones perimetrals del quadre per tal de recuperar les pèrdues de fils.

Una vegada consolidat l'estrip, s'ha reforçat pel revers amb tela prima tetex impregnada amb adhesiu Beva diluit en ciclohexà (1:2) per pulverització, per tal de reduir la quantitat d'adhesiu a la tela i fer-la fàcilment reversible. S'ha adherit mitjançant espàtula calenta.

A continuació, s'ha estucat la llacuna de capa de preparació produïda per l'estrip amb cola de conill en proporció 1/12 i carbonat calcic (blanc d'espanya). Tot seguit s'ha reintegrat amb pigments i vernís a base de Laropal A-81 dissolt en Shellsol (A i D-40), seguint un criteri il.lusionista.

Títol: 
Natura morta
Matèria-tècnica: 
Pintura a l'oli sobre tela de lli
Autor: 
Lorenzo Masriera
Datació: 
1880
Localització: 
Particular
Any d'intervenció: 
Març 2012
Mides: 
60 x 45 cm