Formació

FORMACIÓ

Diplomat en Conservació i Restauració de Béns Culturals

Especialitat en pintura. Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC) Barcelona, 2006 – 2009

Llicenciat en Història de l’Art

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Realització de l’últim curs a la Universitat de Salamanca, mitjançant la beca Sèneca – Sicue. Bellaterra, 2000 – 2005

Beca d'especialització al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC)

Beca d’especialització concedida els anys 2010 i 2011 pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a formar part de l’Àrea de Conservació i Restauració pictòrica sobre suports de tela al CRBMC, sota la direcció de Maite Toneu.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Domini en l'ús del programa de gestió de dades museogràfiques MuseumPlus, referent a la catalogació i documentació d'objectes del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (3 anys d'experiència) i de programes de retoc i edició d'imatge Photoshop CS i Adobe Ilustrator.

ASSISTÈNCIA A CURSOS, SEMINARIS I CONGRESSOS

 • Jornades "Conservació d'art contemporani: aproximació als nous materials i tècniques de producció". Organitzat pel CRBMC (16h). Valldoreix setembre 2012.
 • Curs"Reparación de rasgados en pintura sobre lienzo mediante el sistema hilo a hilo". Organitzat per la UPV i impartit per Petra Demuth (5h). València, juliol de 2012.
 • Curs bàsic del"programari de documentació de col.leccions MuseumPlus" organitzat per veraicon (10h). Barcelona, juliol 2012.
 • Curs “Estudio del comportamiento estructural de la pintura de caballete” (16h). Impartit per Marion F. Mecklenburg (Smithsonian Institut, EUA) i Laura Fuster (UPV). Organitzat per l’ARCC, Centre d’Arts Santa Mònica, octubre 2011.
 • Curs d'informàtica ”Coneixements i pràctica del programa Adobe Ilustrator i Adobe Photoshop per a la realització d’informes gràfics” (20h). Organitzat per l’ARCC (Associació de Restauradors de Catalunya). ESCRBCC, setembre 2011.
 • Trobada Tècnica Ús de les resines de baix pes molecular com a vernissos” (8h). Organitzat pel GEIIC, Centro de Arte Reina Sofia i UPC. Videoconferència a la  Universitat Politècnica de Vilanova i la Geltrú. Abril, 2010.
 • Curs “Propietats mecàniques i dimensionals dels materials pictòrics: efectes mecànics en les pintures causats per l’envelliment i els processos de neteja(16h). Impartit per Marion F. Mecklenburg. Organitzat per Màster de Belles Arts, Universitat de Barcelona, febrer 2011.
 • Curs Fibres tèxtils: el lli, el cànem i el jute” (4h). Impartit per A. Bergalló. CRBMC, Valldoreix, febrer 2011.
 • Jornada tècnica de “Conservació - restauració de suports de fusta: tècniques i criteris” (10h). Impartit per Juan Carlos Barbero, José de la Fuente (Museo del Prado) i restauradors del MNAC, entre d’altres. Organitzat per l’ARCC. CRBMC (Valldoreix), Desembre 2010.
 • 5è Congrés Internacional Colore e Conservazione” sobre “Fases finals en la restauració de béns mobles policromats” (15h). Organitzat pel Cesmar7, videoconferència a la Universitat Politècnica de Vilanova i la Geltrú. Novembre, 2010.
 • Congrés Internacional Restauración de pinturas sobre lienzo de gran formato(18h). Organitzat per l’ Institut Universitari de Restauració del Patrimoni / Universitat Politècnica de València. València, octubre 2010.
 • Seminari tècnic sobre Restauració de pintura mural arrencada. Il Camposanto Monumentali di Pisa” (16h). Impartit per Mauro Matteini, Perla Colombini, G.Ranalli i G.Caponi, entre d’altres. MNAC, Barcelona, 2010.
 • Curs sobre Escultura gòtica catalana(12h). Impartit per Francesca Espanyol (Universitat de Barcelona). CRBMC, Valldoreix 2010.
 • Curs “Redescobrir el nostre patrimoni: Ègosa, Ègara i la Seu Episcopal” (8h). Impartit per Domènech Ferran i Antonio Moro. Organitzat pel Museu de Terrassa / Ajuntament de Terrassa. Terrassa, octubre-novembre 2010.
 • Curs sobre Pintura decorativa catalana (12h). Impartit per Francesc Quílez (MNAC i UAB). CRBMC, (Valldoreix), Novembre  2010.
 • Curs sobre Conservació preventiva de pintura sobre tela, pintura sobre fusta, escultura i elements arquitectònics (9h). Impartit per Pere Rovira, Pep Paret, Maite Toneu i Ruth Bagan . CRBMC, Valldoreix 2009.
 • Seminari “Revisión de los tratamientos de consolidación estructural de la pintura sobre lienzo” (16h). Impartit per Vishwa Raj Mehra i Matteo Rossi –Doria. Universitat Politècnica de València, 2009.
 • 4rt Congrés Internacional Colore e Conservazione” sobre Materials i mètodes per a la consolidació i mètodes científics per avaluar-ne l’eficàcia” (15h). Organitzat pel Cesmar7, retransmès des de Milà per videoconferència a la Universitat Politècnica de Vilanova i la Geltrú (2008).
 • Seminari “Sistemes de neteja aplicats a la conservació - restauració de pintura (12h). Impartit per Paolo Cremonesi i Erminio Signorini (Cesmar7). Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 2008.
 • Seminari “La conservació preventiva: avaluació dels riscos climàtics per a les grans col·leccions” (12h). Impartit per Stefan Michalski. Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Barcelona, 2008.
 • Curs “Aproximació al patrimoni artístic de Terrassa” (6h). Impartit per Domènech Ferran i Antonio Moro. Organitzat pel Museu de Terrassa. Terrassa, març de 2006.
 • Curs extraordinari “Promoción y mecenazgo artístico” (30h). Universitat de Salamanca (USAL), Salamanca, 2004.