MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA: documentació i catalogació de patrimoni industrial, científic i tecnològic

Tasques de documentació, inventariatge i catalogació d’objectes de tipologia industrial a tarvés de l'Àrea de Conservació i Restauració del mNactec, així com tota la seva documentació en el sistema de gestió de dades museogràfiques MuseumPlus (versió actualitzada 2.0). Projecte de conservació i documentació dels objectes de les reserves del Museu, des del registre d'objectes, documentació gràfica i bibliogràfica i conservació preventiva, passant per tota la seva docuemntació informàtica a través del programa MuseumPlus.

La fàbrica Aymerich, Amat i Jover, antic vapor tèxtil llaner de Terrassa, avui dia seu del mNactec, alberga una excel.lent representació de patromoni industrial, científic i tecnològic de Catalunya.

Al llarg de 2011, 2012 i 2013 s'han inventariat i documentat:

- màquines d'escriure

- màquines de calcular

- màquines de cosir

- panys i claus

- matrius litogràfiques

- radiotransceptors

- telèfons mòbils

- motocicletes clàssiques

- motors

- ordinadors i microprocessadors

- màquines de vapor

- altres materials industrials

Localització: 
Terrassa
Any d'intervenció: 
2010, 2011 i actualitat