RETAULE DE SANT BARTOMEU DE LA PARRÒQUIA DE SANT PERE D'OCTAVIÀ DE SANT CUGAT DEL VALLÈS: restauració del suport

Col.laboració amb el restaurador Voravit Roonthiva en la restauració del suport del Retaule de Sant Bartomeu, obra del taller de Francesc Santacruz i propietat de la Parròquia de Sant Pere d'Octavià (Monestir de Sant Cugat del Vallès). La restauració es va dur a terme al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

La intervenció es va centrar en tasques de consolidació del suport. D'una banda es van realitzar reforços estructurals interns a les fornícules inferiors per tal de donar solidesa i consistència a les parts que més pes suporten del retaule. Es van fabricar estructures amb travessers de fusta mitjançant encaixos per tal de poder ser muntats i desmuntats sempre que es cregui convenient en alguna intervenció futura.

Altres mecanismes van ser la realització d'empelts i la realització de parquetage amb fusta de cedre per tal de reintegrar les pèrdues matèriques d'aquelles zones amb trencaments i pèrdues de suport produides especialment per un alt nivell d'afectació d'insectes xilòfags per l'interior de la fusta i poc visible des de l'exterior.

D'altra banda es va aplicar productes consolidants per mètode d'injecció i impreganció per tal d'arribar a l'interior de les galeries produides pels xilòfags i retornar la solidesa de la fusta.

Títol: 
"Retaule de Sant Bartomeu" de la Parròquia de Sant Pere d'Octavià de Sant Cugat
Matèria-tècnica: 
pintura a l'oli sobre taula
Autor: 
Taller de Francesc Santacruz
Datació: 
1672
Localització: 
Capella de Sant Bartomeu de la Parròquia de Sant Pere d'Octavià de Sant Cugat del Vallès
Any d'intervenció: 
2011