BECA D'ESPECIALITACIÓ EN RESTAURACIÓ DE PINTURA SOBRE TELA AL CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA (CRBMC)

Beca d’especialització concedida els anys 2010 i 2011 pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a formar part de l’Àrea de Conservació i Restauració pictòrica sobre suports de tela al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

Durant aquests dos anys de beca he tingut la oportunitat de treballar al costat de professionals d'aquesta especialitat, que sota la direcció de Maite Toneu, realitzen un treball interdisciplinar, apostant per a la constant investigació amb una destacada labor d'actualització permanent dels coneixements per tal de millorar i trobar noves fórmules adequades a les problemàtiques de cada obra. Durant aquest període he pogut investigar i provar l'ús de nous materials i noves tècniques així com posar en pràctica aquests sistemes i tècniques en diferents obres, seguint sempre un criteri de mínima intervenció, respectant sempre la peça original. He practicat sistemes de neteja amb productes acuosos seguint el protocol de P.Cremonesi (Cesmar7); la consolidació del suport tèxtil basat en la microcirurgia tèxtil i el sistema d'adhesió fil a fil i reforços amb grapes seguint els criteris de Heiber; el sistema de protecció de reversos de les obres; l'ús de l'Aquazol® com a consolidant i fixatiu; el PVC dels estucs de cola de conill seguint els estudis de L.Fuster (professora de la UPV); la col.locació de bandes perimetrals seguint els criteris de W.Mehra i l'ús del "paper adhesiu" com a consolidant, entre d'altres.

D'altra banda, les instal.lacions del centre han estat una bona oportunitat per poder conèixer i treballar amb un interessant i complert equipament tècnic i científic, adaptat a les obres de gran format. Aquestes peces que plantegen problemàtiques i solucions ben diferents a les obres que estem habituats en el petit format i, que gràcies a l’espai que disposa el CRBMC, és un dels pocs llocs on es poden portar a terme.

Destacar també entre les nombroses obres que he tingut la oportunitat de poder col.laborar en la seva restauració el procés de muntatge i presentació de l'obra de grans dimensions "El Gran Dia de Girona" de R. Martí Alsina (60m2) a l' antic hospital de Santa Caterina de Girona, després d'un any d'intervenció per un equip de restauradors al CRBMC amb la col.laboració del MNAC.

Algunes de les restauracions i col.laboracions es mostren en les fotografies a continuació:

Any d'intervenció: 
2010-2012