Restauració d'un conjunt d'obres de la pintora xinesa Yang Shun

Conservació i restauració d'un conjunt de 4 quadres de la pintora xinesa Yang Shun que havien patit cops accidentals originant estrips i forats.

Es tracta d'unes pintures a l'oli sobre tela de lli exposades en una mostra temporal a la Sala d'exposicions del Castell del Remei (Lleida). Les quatre obres presentaven estrips i petits trencaments originats per cops accidentals. Aquests trencaments del teixit havien comportat deformacions en els quadres i pèrdues de policromia puntual. Dues de les obres també presentaven ratllades en la superfície pictòrica originades per un excés de fregament i que havien erosionat la policromia.

La intervenció s'ha centrat en la consolidació dels estrips i forats mitjançant la tècnica de la microcirurgia tèxtil recuperant el tramat original. S’ha utilitzat cola blanca Lineco® de pH neutre per tal d’unir i tancar els fils trencats amb escalfor amb l’ajuda d’un microsoldador. Posteriorment, s’ha reforçat d’un dels estrips amb l’aplicació de teixit Tetex® pel revers de la tela. Aquest teixit presenta unes característiques molt primes que eviten tensions i possibles marques amb el pas del temps sobre la policromia. Aquest teixit està adherit amb Beva Gel 371® diluït en ciclohexà (1:2) i pulveritzat per tal d’evitar excessos d’adhesiu. En segon lloc, s'han eliminat les deformacions (bonys i arrugues) amb mètodes d’humitat controlada, planxat amb espàtula calenta i pesos al damunt. Tot seguit, s'ha procedit al estucat i estructurat puntual de les llacunes de policromia originades pel trencament del teixit. S’ha estucat les zones amb pèrdues originades pels estrips i algunes deformacions i en algun cas s’ha estructurat una mica l’estuc amb bisturí per aconseguir la textura de la pinzellada. Finalment s'ha reintegrat pictòricament les zones estucades seguint un criteri il·lusionista (no discernible) per tal d’imitar l’original. S’ha utilitzat pigments naturals de la casa Winsor & Newton ® i vernís de retoc Lefranc Burgeois®.

Títol: 
Desconegut
Matèria-tècnica: 
pintura a l'oli sobre tela
Autor: 
Yang Shun
Datació: 
2011-12
Localització: 
exposició Castell del Remei (Lleida)
Any d'intervenció: 
novembre 2013
Mides: 
150 x 200 cm