Curs "Restauració i enquadernació de llibres litúrgics: cantorals, leccionaris i himnaris". Barcelona, 22 i 23 de novembre de 2013

Curs de restauració de llibres litúrgics

El Monestir de Sant Pere de Puel.les (Barcelona) presenta un curs dedicat a la restauració i enquadernació de llibres litúrgics els propers 22 i 23 de novembre d'enguany. Durant aquests dies els participants rebran formació per a poder reconèixer els llibres litúrgics, saber identificar els elements estructurals de les seves enquadernacions i diagnosticar el seu estat de conservació. Els alumnes realitzaran, sobre peces originals, tots i cadascun dels passos del procés d'enquadernació d'un cantoral i restauraran els diversos elements que formen aquest tipus d'enquadernacions. Es compaginaran els coneixements teòrics i pràctics de manera que els participants puguin resoldre els diferents casos que se'ls presentin.

El curs té un cost de 256 euros.

Afegeix un nou comentari