"La Restauració del Diorama dels Pastors del Pla d'Anyella" propietat del Museu Etnogràfic de Ripoll

Article publicat en la Memòria d'activitats 2003-2010 editada pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya al març de 2012. Publicació conjunta amb la restauradora Laia Roca.

Veure article (pàgines 30-34)