Restauració d'una pintura sobre tela del Monestir de Sant Benet de Montserrat

Article publicat el maig de 2010 en el número 9 de la revista UNICUM editada per l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Publicació conjunta amb la restauradora Rosa Martínez.

Veure article