RESTAURACIÓ D'UNA PINTURA SOBRE COURE de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú

Si bé la tècnica pictòrica d'aquesta obra era la tradicional pintura a l'oli, en aquest cas la peculiaritat es trobava en el suport, una fina planxa de coure amb una inscripció al revers on l'artista dedicava l'obra al conegut polític, escriptor i historiador Víctor Balaguer, nom que rep avui dia la biblioteca - museu de Vilanova i la Geltrú.

Es tracta d'una planxa metàl·lica de coure prima i lleugera de tonalitat rojenca - ataronjada molt característica d'aquest material. Presentava la curiositat d'una inscripció amb dedicatòria i firma de l’artista realitzada amb tinta al revers de la obra. La capa pictòrica era prima i homogènia amb un gruix aproximat de 0’5 mm. Tot i no reposar sobre una capa de preparació prèvia, la capa s’observava estable i ben adherida a la imprimació

Les principals degradacions les conformaven l'estat oxidat del vernís, que engroguia la tonalitat d la policromia, i la brutícia acumulada en forma de pols i negre de fum, probablement d'espelmes.

La neteja del suport del coure es va una portar a terme amb un sistema aquós de caràcter polar per eliminar la pols, el negre de fum i la brutícia superficial. Previ a la neteja es van fixar les tintes de la inscripció del revers. A continuació i com a mesures de protecció del metall es van aplicar un seguit de capes: una primera capa a base d'un inhibidor de corrosió del metall; una segona capa com a barrera directa protectora a base de resina acrílica; i una tercera a base d’una pàtina cerosa per unificar i matisar els brillos de tota la superfície del coure.

Pel que fa a l'estrat pictòric i després d'un seguit de cales prèvies es va realitzar una neteja superficial de la brutícia formada per pols i negre de fum amb una solució aquosa a base d’un tensioactiu no iònic en baixa proporció. Per al desenvernissat es va optar per una neteja químico-mecànica amb un sistema gelificat de R.Wolbers per eliminar el vernís degradat.

La reintegració es va realitzar amb pigments i vernís i l'envernissat final amb spray per pulverització.

Com a sistema de protecció del revers es va utilitzar una fusta contraxapada tenyida, amb les capes d’intervenció i perforacions corresponents per tal de protegir el metall de l’acumulació de pols i humitat seguint la línia estètica del color de la fusta del marc.

La restauració d'aquesta pintura es va portar a terme a l'ESCRBCC durant el tercer curs de la diplomatura de Conservació i Restauració de Béns Culturals amb el professor Gener Alcàntara.

Títol: 
"La Puríssima"
Matèria-tècnica: 
Pintura a l'oli sobre coure
Autor: 
De Bergue (Tony Françoise?)
Datació: 
Segle XIX
Localització: 
Biblioteca - Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú
Any d'intervenció: 
2009
Mides: 
Amb marc: 36 x 28 x 4cm / Sense marc: 27 x 20 x 0’05cm