Restauració d'un obra del pintor impressionista CHARLES LEBOURG: neteja d'un quadre

Restauració de l'obra de finals de selge XIX "Hondouville Sur Iton" del pintor impressionista francés Charles Albert Lebourg. La intervenció s'ha centrat en el procés de neteja de la policromia i del marc daurat que l'acompanya.

Descripció i estat de conservació

El suport es tracta d'una tela formada per un teixit amb lligam de tipus tafetà, amb un ritme 1:1 (trama x ordit). La tela és liberiana, més concretament lli, i presenta una densitat de 26 fils de trama per 28 fils d'ordit per cada cm2. Això demostra la finura dels fils i lo tancada que és el tramat del teixit. Les seves mesures són de 50 x 65cm sense el marc. La tela es presenta subjecta a un bastidor original tipus "15P", format per 4 travessers fixes de fusta de pi o avet, amb encaixos d'espiga i reforçat per claus en cadascun dels angles. Presenta un reforç extra amb un travesser central tot i que no és gaire necessari. Al tractar-se d'un bastidor fixe no disposa de falques de tensió. No obstant la tensió de la tela és molt òptima, i l'estat de conservació d'aquesta és molt bo ja que no presenta cap alteració.

Pel que fa a la policromia es tracta d'una capa pictòrica a base de pintura a l'oli, amb pinzellada solta i pronunciada, mostrant una clara tècnica d'estil impressionista. L'escena del quadre presenta un paisatge de tardor-hivern on predominen els tons freds (blaus, verds i grisos). L'obra està firmada pel pintor a l'angle inferior esquerra i sota el marc ha aparegut el títol del quadre: "Hondouville Sur Iton". Es tracta d'una població francesa de 770 habitamts de l'Alta Normandia, de la qual és capital Rouen, escola on es van formar molts pintors de l'època i, conseqüentment, paisatges que van ser molt pintats pels artistes de finals del segle XIX.

L'estat de conservació de la preparació i de la policromia és molt bo en ambdós casos ja que no s'observen llacunes ni problemes d'adherència. No obstant, les capes de superfície sí que presenten algunes problemàtiques: s'observa una fina capa de vernís oxidat que enfosqueix i engrogueix la superfície pictòrica. També s'ha detectat la presència de pols i de nombrosos excrements de mosca repartits per tota la superfície en forma de petits puntets negres.

El marc es tracta d'una peça daurada original de l'època, formada per diferents motllures voluminoses en forma de motius vegetals onamentals. El seu estat de conservació és regular ja que presenta molta brutícia i alguns trencaments i pèrdues originades probablement per algun cop en alguna manipulació incorrecta de la peça.

Intervenció

Les tasques s'han centrat en l'eliminació de la brutícia i de la capa de vernís que enfosquia la policromia. S'ha realitzat amb un sistema aqüós mitjançant un Búffer de pH 5.5-3 a base d'un agent quelant dèbil com és Citrat de Triamoni en molt baixa proporció. D'aquesta manera s'ha eliminat tota la brutícia i la fina capa de vernís i s'ha recuperat la vivesa dels colors i la pinzellada de l'artista. Els excrements de mosca s'han retirat cuidadosament a punta de bisturí.

A continuació s'ha aplicat un nou envernissat de protecció a base de resina Laropal en baixa proporció (10%) per aconseguir un resulttat mat, aplicat a paletina.

Pel que fa al marc, s'ha retirat la brutícia amb white spirit i s'ha aconseguit recuperar la brillantor del daurat.

Finalment, com a sistema de presentació, s'ha eliminat l'antic sistema de subjecció del marc al bastidor. S'ha col.locat en primer lloc, feltre en els angles del marc per tal de recolzar la policromia i evitar rascades. En segon lloc, s'ha aplicat cinta de pH neutre per tapar les juntes i evitar la penetració de pols, i finalment, s'han reforçat la subjecció amb petites plaquetes d'acer inoxidable, en substitució dels antics claus rovellats.

Títol: 
"Hondouville Sur Iton"
Matèria-tècnica: 
Pintura a l'oli sobre tela de lli
Autor: 
Charles Albert Lebourg
Datació: 
1890-1895
Localització: 
Particular
Any d'intervenció: 
novembre 2012
Mides: 
50 x 65cm