RESTAURACIÓ D'UNA PINTURA SOBRE TELA

Restauració d'una pintura sobre tela propietat d'un particular. Consolidació d'un estrip mitjançant la tècnica de la microcirurgia tèxtil pel sistema d'adhesió fil a fil.

El quadre, que havia patit un cop accidental durant la seva manipulació, va originar un estrip en forma de "7" en l'angle inferior dret. El bon estat de conservació de la resta de l'obra va determinar una restauració centrada exclusivament en reparar el trencament del teixit seguint un criteri de míniva intervenció.

La tècnica de la microcirurgia tèxtil mitjançant el sistema d'adhesió fil a fil amb grapes de reforç va permetre recuperar el tramat original de l'obra aplicant el mínim adhesiu. En la part més ample de l'estrip va ser necessari aplicar un petit empelt de tela de lli molt similar a l'original per tal de cobrir la llacuna de teixit. L'adhesiu utilitzat per a la microcirurgia va ser la cola d'esturió i el midó de blat i, en les grapes de reforç la Beva 371 diluida en ciclohexà.

Realitzada la consolidació es va procedir a l'estucat i reintegració de la llacuna.

Títol: 
Sense títol
Matèria-tècnica: 
Pintura a l'oli sobre tela de lli
Autor: 
Montse Utset
Datació: 
Últim terç del segle XX
Localització: 
Terrassa, particular
Any d'intervenció: 
2009
Mides: 
100 x 70 cm