REALITZACIÓ D'INFORMES GRÀFICS PER A LA INTERVENCIÓ DE L'AQÜEDUCTE DE TARRAGONA

Realització d'informes gràfics per a l'empresa CETEC sobre l’afectació biològica de l’aqüeducte de Tarragona per a un a futura intervenció. S'han elaborat mappings d'alteracions sobre les diferents tipologies de líquens que afecten al suport inert de l'aqüeducte. Utilització de programes Adobe Photoshop i Adobe Ilustrator.

 

Any d'intervenció: 
2009, 2010