MUSEU NACIONAL DE LA CIENCIA I DE LA TECNICA DE CATALUNYA: restauració d'un conjunt de material informàtic

Restauració d’un seguit de diferents materials industrials de caire informàtic propietat del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNactec) per a l’exposició monogràfica “L’enigma de l’ordinador”, així com tota la seva documentació en el sistema de gestió de dades museogràfiques Museumplus.

La intervenció s'ha portat a terme a través de l'Àrea de Conservació i Resturació del museu. Les obre interveingudes han estat un conjunt de 50 ordinadors formats per pantalles, CPU, teclats, unitats externes, impresores, facturadores i centrals de dades entre d'altres.

Els processos de restauració s'han centrat, en  primer lloc, en la neteja dels equips, la gran majoria amb gran acumulació de brutícia, pols i taques d'origen divers.  La neteja ha estat de tipus mecànica (aspiració, raspalls i bisturí) i química amb l'aplicació d'un tensioactiu diluit en baixa proporció en aigua tan per l'exterior de les peces com en alguns casos en el seu interior. En segon lloc,  s'ha procedit a l'estabilització del metall en aquells objectes que presentaven parts oxidades i s'han protegit amb inhibidor de metall per evitar noves degradacions. Finalment, s'han  protegit les peces amb un embalatge adient fins a ser exposats els objectes.

Títol: 
Restauració de material industrial de tipus informàtic
Matèria-tècnica: 
Metalls - plàstics
Datació: 
Segle XX
Localització: 
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa
Any d'intervenció: 
2010