Restauració d'una pintura de Lluís Flotats i Canal

Restauració d'una pinura sobre tela de l'autor lleidatà Lluís Flotats. La intervenció s'ha centrat en tasques de neteja de la policromia.

L'obra titulada "La Dolors", presenta unes mides de 98 x 70 cm i es tracta d'una pintura a l'oli sobre tela de cotó. Presenta una fina capa de vernís, quasi imperceptible. La problemàtica incial de la pintura era que havia estat netejada anys enrere amb patata. Això el que va comportar va ser, a part d'enfosquir la superfície pictòrica, aportar humitat a la peça i deixar residus de sucres, molt propens per a l'atac de fongs i d'insectes xilòfags. 

Per tant, la intervenció s'ha centrat en retirar aquests residus superficials de la capa pictòrica. S'ha realitzat un seguit de proves seguint el sistema aquós del protocol de neteja P. Cremonesi i s'ha considerat que el més òptim era un búffer de pH7-3, a base d'agent quelant dèbil ja que ens permet eliminar també la fina capa de vernís. 

Una vegada finalitzat el procés de neteja s'ha envernissat la superfície amb vernís a base de resina Laropal dissolta al 20% en Shellsol A (35%) + D-40 (65%) i aplicada en paletina. Destacar que aquest vernís no permet treballar-lo  en excés.

Títol: 
La Dolors
Matèria-tècnica: 
Pintura a l'oli sobre tela de cotó
Autor: 
Lluís Flotats i Canal
Datació: 
1976
Localització: 
Particular
Any d'intervenció: 
abril 2012
Mides: 
98 cm (alçada) x 70 cm (amplada)